Η ΛΑΣ προκαλεί συζήτηση για την πηγή του Ράκτη

Το θέμα της πηγής του Ράκτη βάζει προς συζήτηση στο τοπικό συμβούλιο η ΛΑΣ υποστηρίζοντας πως πρέπει να αναληφθούν πρωτοβουλίες για το καθαρισμό, αξιοποίηση και προστασία της πηγής.

Στην επιστολή προς τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου Βροντάδου, αναφέρει:

«Είναι γνωστό ότι η παρεχόμενη ποσότητα νερού από το Ράκτη είναι κατά πολύ μικρότερη από εκείνη της Κλειδούς, άρα χρειάζεται ανάλογη καταναλωτική διαχείριση και με μια πιθανή μεταφορά του στο δρόμο, δε θα μπορεί να αποφευχθεί η υπερκατανάλωση και η εξάντληση της πηγής (γέμισμα πολλών δοχείων ή ντεπόζιτων με λάστιχο κ.λπ.).

Ύστερα απ’ αυτά η Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Χίου, πιστή στις πάγιες και γνωστές θέσεις της για το νερό σαν δικαίωμα όλων, ζητά να τεθεί ως πρώτο θέμα, λόγω της σοβαρότητάς του, στην επόμενη σύγκληση του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Βροντάδου η συζήτηση και η λήψη απόφασης για την πηγή του Ράκτη.

Προτείνονται από την παράταξή μας ως υποθέματα στη συζήτηση η καλλιέργεια της πηγής, ο τακτικός καθαρισμός της δεξαμενής, οι δειγματοληψίες για μικροβιολογικές και χημικές εξετάσεις του με δημοσιοποίηση σχετικών εκθέσεων που σήμερα δε γίνεται, η αποψίλωση-καθαρισμός του περιβάλλοντος τη δεξαμενή χώρου ως ποιοτικός παράγοντας υδροληψίας και η απαραίτητη τοποθέτηση συστήματος απολύμανσης (UV), αφού αυτά είναι δεδομένα για την παροχή δωρεάν καθαρού πόσιμου νερού προς λαϊκή κατανάλωση.»

 

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια