Κατάθεση απόψεων για την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του ΣΧΟΟΑΠ Αμανής

Προθεσμία 30 ημερών έχουν στην διάθεσή τους όσοι επιθυμούν να διατυπώσουν τις απόψεις τους για την στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του σχεδίου χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοικτής πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) της δημοτικής ενότητας Αμανής του δήμου Χίου.

Ο δήμος Χίου, ως αρχή σχεδιασμού του ΣΧΟΟΑΠ Αμανής, ανακοίνωσε ότι, τόσο ο ίδιος, όσο και το περιφερειακό συμβούλιο της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου,
διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του φακέλου ΣΜΠΕ του συγκεκριμένου σχεδίου, προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό.

Το υλικό αυτό βρίσκεται διαθέσιμο σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην υπηρεσία Δόμησης δήμου Χίου, τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών (Οινοπίωνος 1 – Τ.Κ. 82100 ΧΙΟΣ ). Πληροφορίες στα τηλέφωνα 22713 51645 και 22713 51618.

Ο δήμος Χίου προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως και ηλεκτρονικά και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του, προς την ΔΙΠΑ του ΥΠΑΠΕΝ (Λεωφόρος Αλεξάνδρας 11, Τ.Κ. 114 73 Αθήνα) και προς την αρχή σχεδιασμού, δηλαδή τον ίδιο, μέσα σε προθεσμία 30 ημερών.

Το κείμενο της ΣΜΠΕ Αμανής θα βρίσκεται αναρτημένο για 30 ημέρες στην ιστοσελίδα του δήμου Χίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.chioscity.gr.