Κόβονται τα ανταποδοτικά στις τοπικές κοινωνίες για τις ανεμογεννήτριες

Με νέα νομοθετική ρύθμιση η αιολική βιομηχανία διακόπτει τα ανταποδοτικά τέλη προς τις τοπικές κοινότητες.

Με μια τροποποίηση που μπαίνει σφήνα στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών που ρυθμίζει ζητήματα ιθαγένειας και εύρυθμης λειτουργίας των ΟΤΑ, κόβονται τα ανταποδοτικά τέλη που ήταν υποχρεωμένη να καταβάλει η αιολική βιομηχανία προς τις τοπικές κοινότητες και τα χωριά εντός των ορίων των οποίων υπάρχουν εγκατεστημένες ανεμογεννήτριες ή άλλες μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ).

Η διάταξη αυτή αναμένεται να έχει απρόβλεπτες συνέπειες σε ό,τι αφορά την εγκατάσταση νέων αιολικών σταθμών καθώς τα ανταποδοτικά τέλη, αν και «ψίχουλα», αποτελούσαν μέχρι σήμερα το μοναδικό δέλεαρ για την εγκατάστασή τους προς τις τοπικές κοινότητες.

Με τη νέα νομοθετική ρύθμιση ανοίγει ο δρόμος ώστε οι δήμοι να μπορούν να χρησιμοποιούν τα έσοδα από τα ειδικά τέλη παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ για άλλες ανάγκες, αλλά όχι για τις τοπικές κοινότητες όπου είναι εγκατεστημένα τα έργα. Όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο, στο άρθρο 44 που αφορά τη διάθεση ειδικού τέλους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ και υβριδικούς σταθμούς, τροποποιείται το τέλος της παραγράφου Α4 του άρθρου 25 του νόμου 3468/2006 με την προσθήκη του ακόλουθου εδαφίου:

«Κατ’ εξαίρεση, τα κατά τη δημοσίευση του παρόντος χρηματικά υπόλοιπα από το ειδικό τέλος και τα αντίστοιχα έσοδα των χρήσεων 2020 και 2021 μπορούν να διατίθενται, κατόπιν σχετικής απόφασης του οικείου δημοτικού συμβουλίου, για την εξόφληση οφειλών και την κάλυψη πάσης φύσεως δαπανών του δήμου, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν στις ανταποδοτικές του υπηρεσίες, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ποσοστιαία αναλογία επιμερισμού μεταξύ των κοινοτήτων».

Σημειώνεται ότι την υποχρέωση ανταποδοτικού τέλους έχουν όλοι οι σταθμοί ΑΠΕ -και σε ό,τι αφορά τα φωτοβολταϊκά αυτά που έχουν ισχύ πάνω από 20 MW- σε ποσοστό 3% επί του προ ΦΠΑ ετήσιου τζίρου τους. Μέχρι σήμερα το ανταποδοτικό τέλος του 3% κατανεμόταν κατά 1,7% στους δήμους για έργα στις τοπικές κοινότητες όπου βρίσκονται εγκατεστημένες οι μονάδες, κατά 1% για τους κατοίκους των τοπικών κοινοτήτων όπου βρίσκονται εγκατεστημένες οι μονάδες μέσω μείωσης στους λογαριασμούς ρεύματος και κατά 0,3% στο Πράσινο Ταμείο.

Οι δήμοι ήταν υποχρεωμένοι να διαθέτουν το 80% των χρηματικών ποσών που έπαιρναν από το ανταποδοτικό τέλος αποκλειστικά σε περιβαλλοντικές δράσεις και έργα τοπικής ανάπτυξης και κοινωνικής υποστήριξης εντός των διοικητικών ορίων της Δημοτικής ή της Τοπικής Κοινότητας όπου είναι εγκατεστημένοι οι αιολικοί σταθμοί.

Στην πράξη, με την τροποποίηση που φέρνει η κυβέρνηση σε ό,τι αφορά τους δικαιούχους της αξιοποίησης των ανταποδοτικών τελών, τελειώνει το «τυράκι» που προφερόταν στις τοπικές κοινότητες που υπόκεινται στην εγκατάσταση αιολικών, οι οποίες πλέον απομένουν μόνο με τις όποιες καταστροφικές περιβαλλοντικές συνέπειες απορρέουν από τη λειτουργία τους. Από την άλλη, αυτό το «τυράκι» προσφέρεται ελαφρώς μεγαλύτερο προς τους δήμους για τη συγκατάθεσή τους στην εγκατάσταση νέων αιολικών, σε μια στιγμή που πληθαίνουν οι σχετικές αρνητικές αποφάσεις από δημοτικά συμβούλια σε ολόκληρη τη χώρα.

ΠΗΓΗ: EFSYN.GR (του Τάσου Σαραντή)

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια