Λήγει την Παρασκευή η προθεσμία για τις θέσεις σε φορείς του υπουργείου Υγείας

Λήγει την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2015 η νέα – μετά από παράταση – προθεσμία για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για την πλήρωση 690 θέσεων τακτικού προσωπικού τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε φορείς του υπουργείου Υγείας.

Η παράταση κρίθηκε αναγκαία, όπως ανακοινώθηκε από το ΑΣΕΠ, λόγω υπερφόρτωσης του διαδικτυακού συστήματος.

Μεταξύ των θέσεων αυτών υπάρχουν και 12 για τον νομό Χίου και συγκεκριμένα:

– Μία θέση επισκεπτών / επισκεπτριών υγείας (ΤΕ) στο πολυδύναμο ιατρείο Βολισσού.

– Μία θέση ιατρικών εργαστηρίων (ΤΕ) στο νοσοκομείο Χίου.

– Τρεις θέσεις νοσηλευτικής (ΤΕ) στο νοσοκομείο Χίου.

– Μία θέση ραδιολογίας – ακτινολογίας στο νοσοκομείο Χίου.

– Τέσσερις θέσεις αδελφών νοσοκόμων (ΔΕ) στο νοσοκομείο Χίου.

– Μία θέση αδελφών νοσοκόμων (ΔΕ) στο πολυδύναμο ιατρείο Ψαρών.

– Μία θέση πληρώματος ασθενοφόρου (ΔΕ) στο κέντρο υγείας Πυργίου.

Σημειώνεται ότι οι παραπάνω θέσεις αφορούν την προκήρυξη 5Κ/2015 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 6/27-10-2015, τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ).