Μαθητές και καθηγητές του Erasmus+ στο δημαρχείο Χίου

Μαθητές και καθηγητές που συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+ με τίτλο: “Language Teaching”, υποδέχθηκε ο δήμαρχος Χίου κ. Μανώλης Βουρνούς, στο δημαρχείο, την Δευτέρα 13 Μαΐου 2019.

Η Χίος, με το 7ο δημοτικό σχολείο,  ήταν ο τρίτος σταθμός έπειτα από το Goksun της Τουρκίας και το Bydgoszcz της Πολωνίας.

Υπεύθυνοι του προγράμματος είναι ο διευθυντής του σχολείου κ. Ιωάννης Τσιροπινάς και η εκπαιδευτικός αγγλικών κα Κυριακή Καββάδα.

Το πρόγραμμα έδωσε την δυνατότητα στο εκπαιδευτικό προσωπικό και τους μαθητές να έρθουν σε επαφή με άλλους πολιτισμούς και να συνεργαστούν δημιουργώντας ομάδες εργασίας.

Μαθητές και καθηγητές ανανέωσαν το ραντεβού τους τον Νοέμβριο στην Ρουμανία και τον Μάιο στην Πορτογαλία.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια