Με… έκπτωση 1,47 ευρώ η 5η απευθείας ανάθεση στην ΓΕΝ-ΚΑ για τις υπηρεσίες καθαριότητας του νοσοκομείου Χίου

Το ποσό του 1,47 ευρώ (προ ΦΠΑ) απέφερε ως… όφελος για το Δημόσιο η «σκληρή διαπραγμάτευση» με την εταιρεία ΓΕΝ-ΚΑ, η οποία αναλαμβάνει με απευθείας ανάθεση για ένα ακόμα τρίμηνο τις υπηρεσίες καθαριότητας του νοσοκομείου Χίου.

Σε προηγούμενη απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο του νοσοκομείου είχε αποφασίσει την νέα απευθείας ανάθεση αντί του ποσού των 196.336,02 ευρώ (προ ΦΠΑ) και κάλεσε – «με την διαδικασία της προσφυγής στην διαδικασία τη διαπραγμάτευσης… » – μόνον την ΓΕΝ-ΚΑ Α.Ε. για να καταθέσει οικονομική προσφορά.

Η προσφορά, λοιπόν, της μοναδικής εταιρείας που εκλήθη – προς… δόξαν του ελεύθερου ανταγωνισμού – ήταν εντός των ορίων του εγκριθέντος προϋπολογισμού και μάλιστα η εταιρεία έδωσε και… έκπτωση 1,47 ευρώ.

Έτσι, το συνολικό ποσό της νέας απευθείας ανάθεσης των υπηρεσιών καθαριότητας του νοσοκομείου Χίου για την περίοδο από 15 Οκτωβρίου 2022 έως και 14 Ιανουαρίου 2023 ανέρχεται στο ποσό των 229.711,42 ευρώ, με ΦΠΑ 17% ή 196.334,55 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, όταν το Δ.Σ. του νοσοκομείου είχε εγκρίνει προϋπολογισμό υπηρεσιών το ποσό των196.336,02 ευρώ.

Η απόφαση για την νέα απευθείας ανάθεση ελήφθη από το Δ.Σ. του νοσοκομείου Χίου την περασμένη Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2022 και στην… φαρσοκωμωδία αυτή διαφώνησε η εκπρόσωπος των εργαζομένων κα Μαρία Βαλανιδά, η οποία στην τοποθέτησή της επεσήμανε τα εξής: «Δεν εγκρίνω το πρακτικό (σ.σ. της επιτροπής διενέργειας της διαδικασίας) διότι κατ΄ εκτίμησή μου η διαδικασία που ακολουθείται είναι διαδικασία απευθείας ανάθεσης στον ίδιο προμηθευτή με το ίδιο ποσό μέσω μιάς διαδικασίας “τύπου διαπραγμάτευσης” με απουσία ανταγωνισμού η οποία θα μπορούσε να έφερνε καλύτερα αποτελέσματα για το δημόσιο συμφέρον».

Ακολουθεί η από 10 Οκτωβρίου 2022 απόφαση του Δ.Σ. του νοσοκομείου Χίου για την κατακύρωση της νέας – πέμπτης κατά σειρά – απευθείας ανάθεσης στην ΓΕΝ-ΚΑ

trimino4_anathesi 10.10.2022