Μεταστέγαση του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Χίου ζητούν οι γονείς

Τη μετεγκατάσταση του Ειδικού Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου Χίου σε καταλληλότερο κτίριο ζητά με έγγραφο του προς, τον δήμαρχο Χίου και τους αρμόδιους αντιδημάρχους καθώς και προς τον αντιπεριφερειάρχη παιδείας, τη σχολική επιτροπή πρωτοβάθμιας και την ένωση γονέων, ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του σχολείου.

“Όπως σας έχουμε ενημερώσει οι ίδιοι, αλλά και το εκπαιδευτικό προσωπικό, κατ’ επανάληψη στο παρελθόν, το κτήριο είναι ακατάλληλο για σχολική χρήση, κυρίως για τα μικρότερα παιδιά, ιδίως για τους ακόλουθους λόγους:

  1. Η ανεπάρκεια σε χώρους για την ανάπτυξη των απαιτούμενων εκπαιδευτικών χρήσεων. Επισημαίνουμε ότι πρόκειται για παιδιά που χρήζουν λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, φυσικοθεραπείας και οι απαιτήσεις σε χώρους είναι αυξημένες.
  2. Η κακή κατάσταση του κτηρίου, με εμφανείς ανάγκες επισκευής, ιδίως στο εξωτερικό του κτηρίου.
  3. Η φιλοξενία ατόμων με κινητικά προβλήματα στον όροφο, σε ένα κτήριο με συχνές βλάβες του ανελκυστήρα και χωρίς άλλη πρόσβαση.
  4. Η ανεπάρκεια χώρων προαυλισμού, πρασίνου και άθλησης.
  5. Η συστέγαση παιδιών μικρής ηλικίας σε κτήριο που εξυπηρετούνται άλλες χρήσεις (νοσηλευτική σχολή).

Έχουμε ενημερωθεί σχετικά με την πρόσφατη ανάθεση της μελέτης για την ανέγερση του νέου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου, Νηπιαγωγείου και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. στην περιοχή του Φόρου, όμως η ολοκλήρωσή της και η κατασκευή του έργου αναμένεται να διαρκέσει πέντε ή περισσότερα έτη, οπότε και τα περισσότερα παιδιά που φοιτούν σήμερα στα σχολεία θα έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους.

Ως εκ τούτου, υφίσταται άμεση ανάγκη μεταστέγασης του σχολείου μας σε κατάλληλη κτηριακή υποδομή, με ορίζοντα παραμονής πέντε ή και περισσότερων ετών. Αν είναι δύσκολη η εξεύρεση χώρου για τη συστέγαση και των τριών σχολείων, μπορεί ως εναλλακτική λύση να εξεταστεί η μεταστέγαση τουλάχιστον του Ειδικού Νηπιαγωγείου και του Ειδικού Δημοτικού, ώστε να ελευθερωθούν χώροι από το υφιστάμενο κτήριο για την ανάπτυξη χρήσεων του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 

Με βάση τα παραπάνω παρακαλούμε:

  1. Να διερευνήσετε και να μας γνωρίσετε εγγράφως αν υπάρχει κτήριο ιδιοκτησίας του Δήμου Χίου, κατάλληλο για το σκοπό της μεταστέγασης του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και του Ειδικού Νηπιαγωγείου, έστω και κατόπιν πραγματοποίησης εργασιών προσαρμογής του στις απαιτούμενες χρήσεις.
  2. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, παρακαλούμε να ξεκινήσετε άμεσα τις διαδικασίες μίσθωσης κατάλληλου χώρου για τη μεταστέγαση του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και του Ειδικού Νηπιαγωγείου, δημοσιεύοντας πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκειμένου να διερευνηθεί η ύπαρξη η μη κατάλληλου ιδιωτικού μίσθιου. Την ως άνω διαδικασία άλλωστε έχει ήδη ακολουθήσει ο Δήμος Χίου για άλλα σχολεία με ανάγκες στέγασης (π.χ. 7ο, 11ο και 4ο νηπιαγωγείο, 5ο Δημοτικό κτλ) και ανήκει στην αρμοδιότητα του Δήμου Χίου, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3436/2006.

Παρακαλούμε για την άμεση ανταπόκρισή σας στο αίτημά μας και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Είμαστε στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες στα ως άνω τηλέφωνα”, αναφέρουν στην επιστολή.