Μπήκαν και άλλα press containers

Νέα press containers στις περιοχές όπισθεν Rex, Ομηρείου, στις οδούς Φιλίππου Πασπάτη, Λάδης και Π. Πατελίδα, τοποθετήθηκαν από την Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Χίου.

 

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια