Ο διάβολος (οι «επενδυτές» της ΕΜΧ) κρύβεται στις λεπτομέρειες

Καλά κρατεί η φιλολογία περί των «επενδυτών» στους πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς των μαστιχοπαραγωγών Χίου και η σχετική περί αυτού πρόβλεψη στο καταστατικό που προωθεί προς ψήφιση η διοίκηση της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου.

Για κάποιον λόγο – κι ας μην πάει ο νους μας σε σκέψεις πονηρές ή κακές – τούτο δεν προβλέπεται στο άρθρο 5, που ορίζει ποιοί μπορούν να είναι μέλη του συνεταιρισμού.

Ωστόσο, στο άρθρο 20 περί απαρτίας της γενικής συνέλευσης και ειδικότερα στην παράγραφο 3, εδάφιο στ΄, ορίζεται ειδική αυξημένη απαρτία της Γ.Σ. για «την έγκριση εισόδου στον συνεταιρισμό μέλους – επενδυτή και τον καθορισμό αριθμού και ύψους της αξίας εκάστης μερίδας αυτού».

Τα λοιπά, περί δικαιώματος ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι, τα ορίζει με απόλυτη σαφήνεια ο νόμος 4673/2020, στον οποίο η διοίκηση της ΕΜΧ θέλει να… προσαρμόσει τα καταστατικά των πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών των μαστιχοπαραγωγών της Χίου.

Ποιός να κοιτάξει τώρα το άρθρο 20 περί της απαρτίας, εκεί στο τέλος και στην λεπτομέρειά του…

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια