Ο ταχυδρόμος φεύγει, έρχονται 594 γραμματοθυρίδες σε τρία χωριά

Πεντακόσιες ενενήντα τέσσερις γραμματοθυρίδες θα τοποθετήσει ο δήμος Χίου στις κοινότητες Δαφνώνα, Βερβεράτου και Χαλκειούς, λύνοντας με τον τρόπο αυτό την διακοπή της επίσκεψης του ταχυδρόμου.

Η δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 18.922,45 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Κάθε ντουλάπα θα τοποθετηθεί, είτε μόνη της ανεξάρτητα, είτε σε επάλληλη τοποθέτηση η μία δίπλα στην άλλη. Οι θέσεις εγκατάστασης θα υποδειχθούν από την υπηρεσία.

Αναλυτικά, προβλέπεται να γίνει εγκατάσταση:

  • 220 νέων υπαίθριων γραμματοθυρίδων (10 σώματα γραμματοθυρίδων των 22 θυρίδων) στην Τ.Κ. Δαφνώνα, σε τρεις διαφορετικές θέσεις.
  • 132 νέων υπαίθριων γραμματοθυρίδων (6 σώματα γραμματοθυρίδων των 22 θυρίδων) στην Τ.Κ. Βερβεράτου, σε τρεις διαφορετικές θέσεις.

242 νέων υπαίθριων γραμματοθυρίδων (11 σώματα γραμματοθυρίδων των 22 θυρίδων) στην Τ.Κ. Χαλκειούς, σε πέντε διαφορετικές θέσεις.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια