Οι ημερομηνίες των εξετάσεων για άδεια ναυαγοσώστη

Μια ημέρα τον μήνα σε πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί, αρχής γενομένης από τον Απρίλη, θα διεξάγονται οι εξετάσεις για την απόκτηση άδειας ναυαγοσώστη.
Οι ημερομηνίες διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση άδειας ναυαγοσώστη, για την χρονική περίοδο από 01/04/2019 έως 31/10/2019 είναι οι εξής:
i. Μήνας Απρίλιος 2019: Δευτέρα 08 Απριλίου 2019
ii. Μήνας Μάιος 2018: Δευτέρα 13 Μαΐου 2019
iii. Μήνας Ιούνιος 2018: Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019
iv. Μήνας Ιούλιος 2018: Δευτέρα 08 Ιουλίου 2019
v. Μήνας Αύγουστος 2018: Δευτέρα 12 Αυγούστου 2019
vi. Μήνας Σεπτέμβριος 2018: Δευτέρα 09 Σεπτεμβρίου 2019
vii. Μήνας Σεπτέμβριος 2018: Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019
2. Σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας καταστεί αδύνατη η διενέργεια εξετάσεων στην προκαθορισμένη για το σκοπό αυτό ημέρα, οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται την αμέσως επόμενη προσφερόμενη ημερομηνία, που οι ανωτέρω λόγοι εκλείψουν.
3. Ώρα έναρξης των εν λόγω εξετάσεων ορίζεται η 09:00. Η θεωρητική εξέταση θα διενεργείτε σε χώρο του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χίου ενώ η πρακτική εξέταση, κατόπιν συνεννόησης με Δήμο Χίου, στο Ιωνικό κολυμβητήριο Χίου ή σε προκαθορισμένο θαλάσσιο χώρο. Η ύλη τόσο της θεωρητικής εξέτασης όσο και της πρακτικής θα είναι αυτή που καθορίζεται στο άρθρο 5, παράγραφος (2), περιπτώσεις (β) και (γ) αντίστοιχα του ΠΔ 31/2018 (ΦΕΚ 61’Α/18).
4. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Γενικής Αστυνομίας.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια