Κλείνει λόγω έργων η Αγίου Φωτίου

Κλειστή θα παραμείνει για τα οχήματα η οδός Αγίου Φωτίου από την συμβολή της οδού Αγίου Φωτίου με την Στρ. Γεωργίου Βορριά έως την συμβολή της οδού Αγίου Φωτίου με την Λυκιμνίου την Τρίτη 5 Μαρτίου 2019 από τις 7:00 έως 15:00.

Η ρύθμιση της κυκλοφορίας  θα γίνει με μέσα και προσωπικό του αιτούντος, ο οποίος θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ασφάλειας των διερχομένων και περιοίκων.  Ο χρόνος που θα παραμείνει κλειστός ο δρόμος, θα είναι ο ελάχιστος δυνατός, ώστε να επιτευχθεί η λιγότερη ταλαιπωρία-όχληση  των κατοίκων και των διερχόμενων οχημάτων.

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια