Ομιλία του Ανδρέα Μιχαηλίδη στη Βιβλιοθήκη “Άγιος Αγαπητός”

Ο Ανδρέας Μιχαηλίδης θα είναι ομιλητής σε εκδήλωση που θα γίνει στη  Βιβλιοθήκη “Άγιος Αγαπητός”, το  Σάββατο  13  Ἰουλίου  2024 στις 19.00 με θέμα «Οἱ
ἀνακαινιστικές ἰδέες τῆς ἑσπερίας καί ἡ ὑποδοχή τους ἀπό ἐκκλησιαστικούς παράγοντες τῆς Χίου κατά τόν 19ο αἰῶνα»