Πανικός για μια θέση φύλακα στα μουσεία

Ένας πρωτοφανής συνωστισμός υποψηφίων σημειώθηκε   για τις θέσεις φυλάκων που προκήρυξε το υπουργείο Πολιτισμού στα μουσεία της χώρας, αφού για συνολικά 186 θέσεις το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανήλθε σε 252.195! Δηλαδή, για κάθε θέση συγκεντρώθηκαν κατά μέσο όρο 1356 αιτήσεις προτίμησης!

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε από το ΑΣΕΠ, στο πλαίσιο της προκήρυξης 8Κ/2018 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 19/20.6.2018/τ. ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 186 θέσεων, εκ των οποίων δύο στο βυζαντινό μουσείο της Χίου, τακτικού προσωπικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, υποβλήθηκαν συνολικά 7.709 αιτήσεις.

Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 252.195 και αναλύεται ανά κλάδο – ειδικότητα ως εξής: Ημερήσιοι φύλακες 174.541 προτιμήσεις και νυκτοφύλακες 77.654 προτιμήσεις. Δηλαδή, ο κάθε υποψήφιος που κατέθεσε αίτηση δήλωσε κατά μέσο όρο υποψηφιότητα σε περίπου 33 θέσεις!

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια