Παραμένουν στις θέσεις τους 786 εργαζόμενοι του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Στις θέσεις τους μέχρι το τέλος του Μάρτη θα παραμείνουν οι 786 συμβασιούχοι του υπουργείου Μετανάστευσης ύστερα από την υπογραφή της ανανέωσης εφτακοσίων ογδόντα έξι (786) συμβάσεων που αφορούν σε Συμβασιούχους Ορισμένου Χρόνου, που απασχολούνται στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, στη Υπηρεσία Ασύλου και στην Αρχή Προσφυγών έως και τις 31 Μαρτίου 2024.

Συγκεκριμένα, ανανεώθηκαν οι συμβάσεις διακοσίων δώδεκα (212) εργαζομένων στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, είκοσι έξι (26) εργαζομένων στην Αρχή Προσφυγών και πεντακοσίων σαράντα οχτώ (548) εργαζομένων στην Υπηρεσία Ασύλου. Πρόκειται για μια πολύτιμη ομάδα εργαζομένων, με πολυετή εμπειρία και προσφορά, η συνέχιση της εργασίας των οποίων κρίνεται απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υποδοχής και Ασύλου.

Οι εν λόγω συμβάσεις χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ 2014-2020) και του Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ 2014-2020). Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου βρίσκεται σε διαπραγμάτευση με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την περαιτέρω παράταση των εν λόγων συμβάσεων μέχρι τέλος του 2024, ενώ εντός του 2023 θα δημοσιοποιηθεί και η προκήρυξη για τους συμβασιούχους της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027, με στόχο την αξιοποίηση της εμπειρίας των στελεχών.