Παράταση εγγραφών στο Δημόσιο ΙΕΚ Χίου

Παρατείνεται  μέχρι και την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2023 στις 15.00, η δυνατότητα εγγραφής των επιτυχόντων μέσω του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου, καθώς και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων επιλογής υποψηφίων καταρτιζόμενων στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. της χώρας.

Οι 5 νέες ειδικότητες που θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους τον Οκτώβρη του 2023 στο ΙΕΚ της χίου είναι:

  1. Στέλεχος Ασφάλειας Προσώπων και Υποδομών (ΔΕ για προσλήψεις στον ΑΣΕΠ)
  2. Στέλεχος Μονάδων Φιλοξενίας (πρώην “Στέλεχος Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας”)
  3. Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας – Καλλωπισμού Νυχιών και Ονυχοπλαστικής
  4. Βοηθός Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας (πρώην “Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων”)
  5. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας

Οι 5 ειδικότητες που θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους στο Γ΄ εξάμηνο:

  1. Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
  2. Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων
  3. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
  4. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Ναυτιλίας
  5. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα, Web Design, Developement, Video Games

Από τον παρακάτω πίνακα μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για το Χρονοδιάγραμμα εργασιών στο Δ.ΙΕΚ Χίου:

Έως 12/9/2023 και ώρα 15:00

Αιτήσεις προτίμησης για σπουδές στις νέες ειδικότητές μας μέσω του συστήματος επιλογής του Υπουργείου Παιδείας: σύστημα Επιλογής Υποψηφίων Καταρτιζομένων

Έως 12/9/2023 και ώρα 15:00

Εγγραφές των επιτυχόντων μέσω του παράλληλου μηχανογραφικού στην πλατφόρμα: πλατφόρμας του Παράλληλου Μηχανογραφικού

Εάν χρειαστεί προσκομίζετε τα δικαιολογητικά που αναφέρονται οπωσδήποτε στο ΙΕΚ.

Έως 15/9/2023

Αιτήματα για κατατάξεις αποφοίτων ΕΠΑΛ και ΙΕΚ συναφών ειδικοτήτων απευθείας στις ειδικότητές μας του Γ΄ εξαμήνου.

Έως 15/9/2023

Αιτήματα για επαναπαρακολούθηση μαθημάτων (σπουδαστές οποιουδήποτε έτους)  και αιτήματα συνέχισης φοίτησης σπουδαστών παλαιότερων ετών (πλην του έτους 2022-2023)

Έως 15/9/2023

Αίτημα αναίρεσης εγγραφής για το εξάμηνο 2023Β (μόνο στην περίπτωση που κάποιος περσινός δεν επιθυμεί να συνεχίσει τις σπουδές του στο Γ΄ εξάμηνο).

Από τις 12/9/2023 και μετά

Ανακοίνωση από το site μας: https://iek-chiou.chi.sch.gr/των πινάκων των επιτυχόντων μέσω του συστήματος επιλογής που θα ανακοινώσει το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. και καθορισμός ημερομηνιών για εγγραφή τους στο ΙΕΚ η οποία είναι απαραίτητη ώστε ο επιτυχών να θεωρείται σπουδαστής του ΙΕΚ.