Παράταση ενός χρόνου για τα κυνηγετικά όπλα

Παρατείνεται η διάρκεια ισχύος αδειών κυνηγετικών όπλων, που λήγουν μέχρι την 31-12-2020, για ένα έτος από την ημερομηνία λήξης τους.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια