Παράταση προθεσμίας για μέτρα του προγράμματος αλιείας και θάλασσας 2014-2020

Παρατείνεται έως τις 31 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 14:00 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στα τρέχοντα μέτρα του επιχειρησιακού προγράμματος αλιείας και θάλασσας 2014-2020, όπως έγινε γνωστό από το τμήμα αλιείας της περιφερειακής ενότητας Χίου. Συγκεκριμένα:

– 3.1.22 «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων»

– 3.1.8– «Υγεία και Ασφάλεια»

– 4.1.20-«Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους»,

– 3.2.2 & 4.2.4 «Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια» και

– 3.4.4, «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας».

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια