Πολύ ακριβότερα πληρώνουν οι Χιώτες τα καύσιμα

Στο συμπέρασμα ότι οι Χιώτες πληρώνουν ακριβότερα τα καύσιμα από όσο τα πληρώνουν οι κάτοικοι στην Μυτιλήνη και στο Βαθύ Σάμου, καταλήγουν το Εργατικό Κέντρο Χίου και η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος -Παράρτημα Χίου.

Συγκεκριμένα, πραγματοποίησαν λεπτομερή καταγραφή των ημερήσιων τιμών των καυσίμων στο Βόρειο Αιγαίο (Βαθύ, Μυτιλήνη, Χίος) και συγκεκριμένα της τιμής αμόλυβδη 95 οκτανίων, diesel κίνησης και diesel θέρμανσης, όπως αυτές καταγράφηκαν στο παρατηρητήριο τιμών καυσίμων για το διάστημα από 1 έως 30 Νοεμβρίου 2015 και για τις περιοχές Βαθύ, Μυτιλήνη, Χίος.

Τα συμπεράσματα που εξήχθησαν από την έρευνα είναι ότι η μέση μηνιαία τιμή των καυσίμων στη πόλη της Χίου παρουσιάζει σημαντική διαφορά από τις αντίστοιχες της Μυτιλήνης και το Βαθύ, οι οποίες καταγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.

Επισημαίνουν δε στην κοινή ανακοίνωσή τους οι δύο φορείς ότι «δημιουργείται η εύλογη απορία γιατί η Χίος να παρουσιάζει τόσο αυξημένες τιμές καυσίμων σε σχέση με τις υπόλοιπες γειτονικές νησιωτικές περιοχές, Λέσβο και Σάμο, ερώτημα στο οποίο απαιτούμε να λάβουμε σαφή απάντηση από κάθε αρμόδιο και εμπλεκόμενο φορέα. Είναι αξιοσημείωτο ότι ενώ η τιμή των καυσίμων τείνει να μειώνεται σε διεθνές επίπεδο, στη Χίο όχι μόνο παραμένει η ίδια, αλλά έχει και αυξητικές τάσεις».

ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 1,541
DIESEL ΚΙΝΗΣΗΣ 1,201
DIESEL ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 0,833
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 1,391
DIESEL ΚΙΝΗΣΗΣ 1,089
DIESEL ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 0,83
ΔΗΜΟΣ ΒΑΘΕΩΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 1,497
DIESEL ΚΙΝΗΣΗΣ 1,145
DIESEL ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 0,863

Οι τιμές είναι ανά λίτρο και αφορούν τον μήνα Νοέμβριο 2015. Δεν συμπεριλαμβάνονται τα σαββατοκύριακα, κατά τα οποία δεν καταγράφονται οι τιμές από το παρατηρητήριο τιμών.