Ποσό 50.000 ευρώ για την ανακατασκευή του φωτισμού του κάστρου Απολίχνων

Το έργο της εξ ολοκλήρου ανακατασκευής του φωτισμού του κάστρου Απολίχνων, στην περιοχή των Αρμολίων Χίου, προϋπολογισμού 50.000 ευρώ, δημοπρατήθηκε σήμερα Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου 2019, από τη περιφερειακή ενότητα Χίου.

Με το έργο αποκαθίσταται με σύγχρονο τρόπο ο φωτισμός του μνημείου, ο οποίος είχε υποστεί εκτεταμένες φθορές μετά την πυρκαγιά του 2012 και συγκεκριμένα περιλαμβάνει ανάδειξη του εξωτερικού και εσωτερικού τείχους με λυχνίες χαμηλής κατανάλωσης τύπου LED και έχει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Το κάστρο Απολίχνων, χτίστηκε το 1440 από τον Γενοβέζο Νικόλαο Μπάνκα Ιουστινιάνη. Αυτό πιστοποιείται από την λατινική επιγραφή που υπήρχε στο ανώφλι πάνω από την είσοδο του κάστρου.

Η επιγραφή έχει ασβεστωθεί, διακρίνεται όμως το οικόσημο του Ιουστινιάνη.

Το κάστρο έχει σχήμα τραπεζίου. Περιλαμβάνει 62 δωμάτια και προστατεύεται από προτειχίσματα και αμυντικούς πύργους στις γωνίες.

Μπροστά από τον μεγάλο πύργο υπάρχει δεξαμενή (κινστέρνα) όπου εξασφαλίζει πόσιμο νερό από τα νερά της βροχής που συγκεντρώνονται εκεί από τις στέγες των δωματίων του κάστρου.

Το κάστρο μαζί με τις βίγλες του νησιού αποτέλεσε μέρος του αμυντικού συστήματος της Χίου, όπου η οργάνωση της άμυνας γινόταν με σήματα καπνού κατά τη διάρκεια της ημέρας και με φωτιές κατά τη διάρκεια της νύχτας.

(Πηγή ιστορικών στοιχείων: www.kastra.eu )

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια