Προκηρύχθηκαν θέσεις συντονιστών για τις 7 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

Προκηρύχθηκε από το ΑΣΕΠ ο διαγωνισμός για τις θέσεις συντονιστών των επτά Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, οι οποίοι θα έχουν τις αρμοδιότητες που – σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία – ασκούσε ο γενικός γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή ο γενικός γραμματέας Περιφέρειας.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων – βιογραφικών σημειωμάτων των υποψηφίων, οι οποίες αφορούν μία μόνο συγκεκριμένη Αποκεντρωμένη Διοίκηση, αρχίζει την Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2016 και λήγει την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2016.

Οι επτά θέσεις συντονιστών αφορούν τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Αιγαίου, Αττικής, Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, Κρήτης, Μακεδονίας – Θράκης, Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου.

Το πλήρες κείμενο της απόφασης – προκήρυξης των επτά θέσεων εδώ.