Προκηρύχθηκε η πρόσληψη τεσσάρων ειδικών συνεργατών του δημάρχου

Τέσσερις ειδικούς συνεργάτες θα προσλάβει για τις ανάγκες του γραφείου του ο δήμαρχος Χίου κ. Σταμάτης Κάρμαντζης κι έδωσε προς τούτο στην δημοσιότητα την σχετική γνωστοποίηση, για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι και να καταθέσουν τα αναγκαία δικαιολογητικά.

Βέβαια, δεν είναι γνωστή η τύχη όσων προσέλθουν προς κάλυψη των θέσεων, αφού αυτές μάλλον έχουν ήδη καταληφθεί ουσιαστικά και απομένει και η τυπική πρόσληψή τους, η οποία θα γίνει – ανεξαρτήτως δικαιολογητικών και προσόντων – κατά την απόλυτη κρίση του δημάρχου.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τις ακόλουθες θέσεις:

1. Μία θέση ειδικού συνεργάτη, Π.Ε. αρχιτέκτονα μηχανικού ή Π.Ε. πολιτικών μηχανικών ή Π.Ε. τοπογράφων μηχανικών.

2. Μία θέση ειδικού συνεργάτη, Π.Ε. νομικού – δικηγόρου.

3. Μία θέση ειδικού συμβούλου Τ.Ε. τοπικής αυτοδιοίκησης.

4. Μία θέση ειδικού συμβούλου Π.Ε. φιλολογίας.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και οποιοδήποτε άλλο προσόν και δικαιολογητικό θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο του δήμου Χίου – Δημοκρατίας 6 – Χίος – Τ.Κ. 82131 (πληροφορίες: Στρουμπάκης Ιωάννης , Θεοδώρα Χαβιάρα , τηλ. 22713-50816 και 2271350821) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες εντός προθεσμίας πέντε ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της γνωστοποίησης σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στον χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση της είναι τυχόν μεταγενέστερη της
δημοσίευσης της στις εφημερίδες.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια