Πρόσκληση του ΟΑΕΔ για συμμετοχή παρόχων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού

4

Πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους παρόχους τουριστικών καταλυμάτων, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού, να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής σε αυτό, απευθύνει η διοίκηση του  Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από την Παρασκευή 19 Μαΐου 2017 αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) από πιστοποιημένους χρήστες. Η εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτή καθ’ όλη την διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος και έως τις 25 Μαρτίου 2018.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν από τον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ.

Σχόλια