Προθεσμία έως τις 13 Μαρτίου, για δήλωση ζημιών σε πρώτη κατοικία

Να σπεύσουν έως τις 13 Μαρτίου 2015 να δηλώσουν τις ζημιές που υπέστησαν από την κακοκαιρία στις πρώτες κατοικίες τους, καλεί ο δήμος Χίου, τους ενδιαφερόμενους πολίτες της Χίου.

Σε ανακοίνωσή του σημειώνει ότι διαπιστώνεται πως η δήλωση ζημιών συνεχίζεται και προκειμένου οι υπηρεσίες να έχουν συνολική εικόνα και εκτίμηση τίθεται η ανωτέρω καταληκτική προθεσμία.

Οι αιτήσεις των πληγέντων δημοτών πρέπει να συνοδεύονται με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ανά περίπτωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα που θα τους χορηγηθεί, προκειμένου στη συνέχεια η αρμόδια επιτροπή καταγραφής ζημιών να πραγματοποιήσει επιτόπιο έλεγχο.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 22713 50055 (κα Δέσποινα Κωστάλα).