Πρωτοπόρος στην πράσινη τραπεζική και στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ΄ οίκον ΙΙ»

Με ευαισθησία και συνέπεια στη διαχείριση των περιβαλλοντικών θεμάτων, η Τράπεζα Πειραιώς έχει αναδειχθεί πρωτοπόρος στην πράσινη επιχειρηματικότητα, στηρίζοντας τη χρηματοδότηση επενδύσεων που στοχεύουν σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνες δράσεις ενισχύοντας παράλληλα την εθνική οικονομία.

Στο πλαίσιο αυτό, το 2009 δημιουργήθηκε το Green Banking, ένας αυτόνομος επιχειρησιακός πυλώνας στο πλαίσιο της Τράπεζας, ενσωματώνοντας κάθε άριστη πρακτική σε παγκόσμιο επίπεδο. Παράλληλα, η Τράπεζα έχει αναπτύξει όλο αυτό το διάστημα τεχνικές, χρηματοοικονομική τεχνογνωσία και εξειδικευμένα προϊόντα, υπηρεσίες και διαδικασίες, που σε συνδυασμό με την ολιστική και πελατοκεντρική αντίληψη φιλοδοξούν να καλύψουν ουσιαστικά και ανταγωνιστικά κάθε σχετική ανάγκη.

Επιπλέον, η Τράπεζα Πειραιώς στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής της δραστηριότητας στήριξε τα ελληνικά νοικοκυριά, συμμετέχοντας δυναμικά στο πρώτο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον Ι», που στόχο είχε την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών με τελικό αποτέλεσμα τη βελτίωση του ενεργειακού αποτυπώματος σε συνδυασμό με την εξοικονόμηση κόστους και μείωσης των εξόδων διαβίωσης των νοικοκυριών.

Με την ηγετική της παρουσία και την κεκτημένη δυναμική που ανέπτυξε η Τράπεζα Πειραιώς στο προηγούμενο πρόγραμμα, σε συνδυασμό με την εμπειρία, τεχνολογική υπεροχή και τεχνογνωσία σε αντίστοιχες δράσεις, συμμετέχει δυναμικά και στο νέο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ». Έτσι κατ’ αυτό τον τρόπο, επιχειρεί να ενισχύσει ουσιαστικά την περαιτέρω βελτίωση των κύριων κατοικιών και της ποιότητας ζωής των πολιτών αλλά και να υποστηρίξει ενεργητικά την αναθέρμανση της εγχώριας οικονομίας μέσω των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης.

Στο πλαίσιο αυτό, οι ελληνικές επιχειρήσεις με αντικείμενο δραστηριότητας που σχετίζεται με επιλέξιμες εργασίες του προγράμματος, μπορούν να απευθυνθούν στην Τράπεζα Πειραιώς προκειμένου να αιτηθούν χρηματοδότηση για τα κεφάλαια που χρειάζονται για την εκτέλεση των αυξημένων παραγγελιών μέσω του προγράμματος.

Το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» αποτελεί πρωτοβουλία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. Καινοτομία του νέου προγράμματος αποτελεί η δυνατότητα που έχουν οι ιδιοκτήτες των κατοικιών να συνδυάσουν  επιχορήγηση, δανεισμό ή/και ιδία κεφάλαια προκειμένου να καλύψουν το κόστος των απαιτούμενων παρεμβάσεων.

Το νέο πρόγραμμα απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα / ιδιώτες που είναι επιλέξιμα βάσει των εισοδηματικών τους κριτηρίων (ατομικό εισόδημα έως € 40.000 ή οικογενειακό εισόδημα έως € 50.000) για κύριες κατοικίες που υφίστανται νόμιμα, δεν έχουν κριθεί κατεδαφιστέες και έχουν καταταχθεί βάσει του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ. Ο προϋπολογισμός των παρεμβάσεων, δύναται να ανέλθει έως και τις € 25.000. Οι επισκευαστικές εργασίες που καλύπτονται από το πρόγραμμα αφορούν κυρίως σε αντικατάσταση κουφωμάτων, τοποθέτηση θερμομόνωσης, αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης/ψύξης και εγκατάσταση συστημάτων παροχής ζεστού νερού. Το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» χορηγεί στους δικαιούχους κίνητρα με τη μορφή επιχορήγησης και δανείου με επιδότηση επιτοκίου. Το ύψος της επιχορήγησης μπορεί να φτάσει έως και το 70% του επιλέξιμου προϋπολογισμού ενώ τα κόστη συμβούλου, ενεργειακών επιθεωρήσεων και  επιπλέον μελετών που ενδέχεται να χρειαστούν, ενισχύονται με 100% επιδότηση από το πρόγραμμα πέραν του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα αλλά και λήψης δανείων καταχωρούνται ηλεκτρονικά, μέσω ενιαίου πληροφοριακού συστήματος στην επίσημη διαδικτυακή πύλη του προγράμματος https://exoikonomisi.ypen.gr

Η Τράπεζα Πειραιώς, έχοντας ως γνώμονα την ικανοποίηση των αναγκών των καταναλωτών για εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων αφενός , αλλά και την καλύτερη δυνατή εμπειρία συνεργασίας και εξυπηρέτησης αφετέρου, προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο προϊόντων και υπηρεσιών στους υφιστάμενους και νέους πελάτες της, το οποίο περιλαμβάνει τα εξής:

  • Δώρο 10.000 yellows με την εκταμίευση του δανείου του εφόσον ο πελάτης είναι εγγεγραμμένο μέλος του προγράμματος επιβράβευσης yellow.
  • Κάλυψη πρόσθετων «πράσινων» δαπανών που δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα (π.χ. αγορά οικοσκευών υψηλής ενεργειακής κλάσης) ή υπερβαίνουν τον επιλέξιμο προϋπολογισμό, με τη χορήγηση χαμηλότοκου green καταναλωτικού ή επισκευαστικού δανείου με ευνοϊκούς όρους. Επιπλέον, αν ο πελάτης επιθυμεί να πραγματοποιήσει επιπλέον εργασίες (π.χ. αλλαγή κάγκελων, ανακαίνιση μπάνιου), δίνεται η δυνατότητα χορήγησης επιπλέον ρευστότητας για εργασίες ανακαίνισης.

Άμεση υποστήριξη σχετικά με την παροχή διευκρινίσεων/ επίλυση αποριών και συνεχή καθοδήγηση, μέσω όλων των καταστημάτων του δικτύου της, στην ιστοσελίδα www.piraeusbank.gr/exoikonomisi, αλλά και της υπηρεσίας τηλεφωνικής εξυπηρέτησης της Τράπεζας.