Σε αλλαγή ρότας καλεί ο Βουρνούς την ΔΕΥΑΧ για τον βιολογικό της Βολισσού

Η απαίτηση από το τοπικό συμβούλιο και τη λαϊκή συνέλευση της Βολισσού το έργο του βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων να κατασκευαστεί σε θέση άλλη από αυτή που προκρίνει η ΔΕΥΑΧ, δεν μπορεί παρά να γίνει σεβαστή από την επιχείρηση, επισημαίνει η Πρωτοβουλία για τη Χίο.

Σε ανακοίνωσή της την Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2020, τονίζει ότι τούτο επιβάλλεται επειδή η ΔΕΥΑΧ «αποτελεί τον εκτελεστικό και τεχνικό βραχίονα του δήμου της Χίου και όχι τον αποφασιστικό, όταν αυτή την αρμοδιότητα την παίρνει ο κύριος της ΔΕΥΑΧ, ο δήμος της Χίου, δια της απόφασης του τοπικού συμβουλίου ή δια άλλης απόφασης του δημοτικού συμβουλίου».

Αφού κάνει αναφορά στο ιστορικό της χρηματοδότησης της μελέτης και επισημαίνει την ανάγκη να γίνει σεβαστή η βούληση της τοπικής κοινωνίας, όπως εκφράστηκε από το τοπικό συμβούλιο και την λαϊκή συνέλευση, καλεί την ΔΕΥΑΧ «να εξετάσει μελετητικά αυτή την απόφαση, μέσα στον χρόνο που απαιτείται και με τους διατιθέμενους πόρους, ώστε να φέρει στο τοπικό συμβούλιο τα αποτελέσματα, το τοπικό συμβούλιο να τα επιβεβαιώσει και στη συνέχεια να εξευρεθούν από τον δήμο σε συνεργασία με τη ΔΕΥΑΧ οι απαιτούμενοι πόροι, δηλαδή η επιπλέον χρηματοδότηση, εφόσον αυτή απαιτείται. Αυτό μπορεί να απαιτεί περισσότερο χρόνο και να εμπεριέχει κάποιο ρίσκο, αλλά δεν μπορεί κανείς αφοριστικά να το αποκλείσει, ούτε να το θεωρήσει απολύτως μακρινό στόχο».

Καταλήγοντας, η Πρωτοβουλία για τη Χίο καλεί «με ηρεμία, χωρίς περιφρονητικές λογικές, χωρίς μαξιμαλισμούς και απλουστεύσεις, να δούμε με μεθοδολογικά βήματα και δημοκρατικές αποφάσεις το δρόμο για την υλοποίηση αυτού του έργου που είναι απαραίτητο για τη Βολισσό.

Η συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο, την οποία έχει ζητήσει το τοπικό συμβούλιο της Βολισσού, είναι απαραίτητη, για να τεθεί ξανά το θέμα στην πορεία υλοποίησής του, με όλες τις πλευρές να εργάζονται συντονισμένα προς αυτή την κατεύθυνση».

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια