Τα αιτήματα του Επιμελητηρίου Χίου σε αντιπροσωπεία της Νέας Δημοκρατίας