Στα Αυγώνυμα με το ΚΑΠΗ

Εκδρομή στα Αυγώνυμα θα πραγματοποιήσει το ΚΑΠΗ , στις 7 Ιουνίου 2024. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα μέλη που έχουν πληρώσει τη συνδρομή τους για το 2024. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων να απευθύνεστε στη γραμματεία ΚΑΠΗ και στα τηλέφωνα 22710-81474 και 22710-44395