Στα χαρτιά το Θόλος αλλά ο Μηταράκης κάνει διαγωνισμό για την ασφάλεια της δομής

Για ανύπαρκτες δομές προσφύγων και μεταναστών, όπως – μεταξύ άλλων – της Λέσβου και της Χίου, στις θέσεις Πλάτη Λουτρόπολης Θέρμης και Άκρα Παχύ του Θόλους, αντίστοιχα, προκήρυξε διαγωνισμό για την ηλεκτρονική ασφάλειά τους το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Σύμφωνα με την διακήρυξη του διαγωνισμού, που αναρτήθηκε σήμερα Παρασκευή 23 Απριλίου 2021 στη Διαύγεια, πρόκειται για το έργο «Ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικής και φυσικής ασφάλειας με υποστήριξη κυβερνοασφάλειας για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και των λειτουργιών των δομών υποδοχής και φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών».

Η εκτιμώμενη αξία των εγκαταστάσεων που περιγράφονται στην διακήρυξη του έργου για όλες τις δομές, ανέρχεται στο ποσό των 13.047.081,60 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται η 9η Μαΐου 2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 15:00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των αιτήσεων συμμετοχής ορίζεται η 10η Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δέκα (10) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης του διαγωνισμού για το έργο

tholos_asfaleia