Στο δημαρχείο και στα ΚΕΠ αιτήσεις για τις ζημιές στα Καρδάμυλα

Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων καταγραφής των ζημιών σε χώρους πρώτης κατοικίας, από τις πλημμύρες της 24ης Οκτωβρίου 2015, στην περιοχή των Καρδαμύλων, απευθύνει σε όλους τους πληγέντες ο δήμος Χίου.

Οι αιτήσεις των ανωτέρω θα συνοδεύονται με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ανά περίπτωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα που θα τους χορηγηθεί. Θα κατατίθενται στο δημαρχείο (οδό Δημοκρατίας 2), στο τμήμα  Διοικητικής Μέριμνας και στα κατά τόπους ΚΕΠ, απ’ όπου θα διαβιβάζονται στην αρμόδια επιτροπή καταγραφής ζημιών, προκειμένου στη συνέχεια να πραγματοποιηθεί επιτόπιος έλεγχος.

Προς διευκόλυνση των αιτούντων γνωρίζουμε ότι τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (όπου θα αναφέρονται οι ζημιές).

3. Ε1, Ε9 και εκκαθαριστικό 2015, ή μισθωτήριο συμβόλαιο (σε περίπτωση ενοικίασης).

4. Βεβαίωση Πυροσβεστικής (από το βιβλίο συμβάντων).

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

6. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας.

Ζημιές σε επιχειρήσεις, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και ΙΧ αυτοκίνητα

Για τις ζημιές που υπέστησαν βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, άλλες επιχειρήσεις και φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αλλά και  ΙΧ ολοσχερώς καταστραμμένα από τα πλημμυρικά φαινόμενα, οι πολίτες πρέπει να προσέρχονται στα κατά τόπους ΚΕΠ, προκειμένου να υποβάλλουν αίτημα για την καταγραφή των ζημιών.

Οι αιτήσεις των ανωτέρω θα συνοδεύονται με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ανά περίπτωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα που θα τους χορηγηθεί. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα διαβιβαστούν στην περιφερειακή ενότητα Χίου.

Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

  1. Επωνυμία επιχείρησης.
  2. Διεύθυνση άσκησης δραστηριότητας της επιχείρησης.
  3. ΑΦΜ/ΔΥΟ.
  4. Στοιχεία επικοινωνίας επιχείρησης (τηλ., email).
  5. Αντικείμενο δραστηριότητας.
  6. Βεβαίωση Πυροσβεστικής (από το βιβλίο συμβάντων).
  7. Δήμος και δημοτικό διαμέρισμα.
  8. Συνολική ζημιά με ανάλυση ανά κατηγορία (ιδιόκτητες κατά πλήρη κυριότητα κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, πρώτες ύλες, εμπορεύματα και φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης τα οποία καταστράφησαν ως ολοσχερώς κατεστραμμένα).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ.  22713 50055 (κα Δέσποινα Κωστάλα).