Στο ένα ρεύμα η κυκλοφορία στην Καλουτά

Συνεχίζεται το έργο των πεζοδρομίων στην οδό Καλουτά και ο δρόμος θα μονοδρομηθεί από την Τρίτη 27 Ιουνίου 2023 οπότε θα εκτελεστούν οι εργασίες σκυροδετήσεως τμήματος των πεζοδρομίων στα πλαίσια του έργου έως το πέρας αυτών.

Συγκεκριμένα θα γίνει παρεμπόδιση ενός ρεύματος κυκλοφορίας  των οχημάτων και δίκυκλων επί της οδού Καραολή & Δημητρίου από την διασταύρωσή της με την οδό Χάνδακος (ύψος φωτεινών σηματοδοτών) έως την διασταύρωσή της με την οδό Αγίου Ελευθερίου στο ρεύμα κυκλοφορίας από το Γενικό Νοσοκομείο Χίου προς την πόλη της Χίου (νότια). Η ρύθμιση της κυκλοφορίας για τα οχήματα και τα δίκυκλα που θα κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση θα γίνει επί τόπου από το προσωπικό του έργου.

Παρακαλούνται οι πεζοί και οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα σημεία που θα εκτελούνται οι εργασίες.  Επίσης να ακολουθούν τις υποδείξεις του προσωπικού που απασχολείται στο έργο και τις προσωρινές πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης, καθώς και τις προσωρινές σημάνσεις κυκλοφοριακής ρύθμισης.