Το 4ο Γυμνάσιο ενάντια στη βία και στον εκφοβισμό

Το 4ο Γυµνάσιο Χίου, σε συνεργασία µε το Δίκτυο Σχολείων Σχολικής Διαµεσολάβησης του Παιδαγωγικού Τµήµατος Νηπιαγωγών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων καθώς και µε σχολεία όλων των βαθµίδων από όλη τη χώρα αλλά και Δήµους, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισµού και Θρησκευµάτων, θα υλοποιήσει δράση κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισµού µε τίτλο «Σπάω τη σιωπή, ενώνουµε τις φωνές κατά της βίας».

Η δράση θα πραγματοποιηθεί στις 6 Μαρτίου 2024, στις 10.30-11.15, στην Απλωταριά και την Πλατεία Βουνακίου με στόχο την ευαισθητοποίηση των µαθητών/τριών, των µελών της σχολικής κοινότητας και της ευρύτερης κοινωνίας κατά της βίας στο σχολείο αλλά και σε άλλα θεσµικά πλαίσια όπως η οικογένεια, η εργασία, ο αθλητισµός, κ.λπ.