Τους πέταξε στη θάλασσα ο διακινητής και εξαφανίστηκε