Τρέχει και δεν φτάνει η υπηρεσία καθαριότητας

Από την πόλη ως τον καρφά, ανακοινώνει ότι πραγματοποιεί καθαρισμούς και έργασίες η Υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Χίου. Προέβη στην τοποθέτηση σύγχρονων προστατευτικών κιγκλιδωμάτων στους κάδους επί της οδού Ομήρου έναντι του πρώην ταχυδρομείου. Παράλληλα συνεργεία και μηχανήματα της Υπηρεσίας καθαριότητας απομάκρυναν τόνους άμμου που απλώθηκαν στον πεζόδρομο του Καρφά, που είχαν απλωθεί εξαιτίας της κακοκαιρίας.

Ενώ στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι, από την Υπηρεσία Πρασίνου για τις ημέρες αυτές πραγματοποιήθηκαν κλαδέματα των αλμυρικιών στην Λεωφόρο Ενώσεως, κλαδέματα λοιπών δέντρων στον Περιφερειακό, στην πλατεία Εγγρεμού καθώς επίσης και στην περιοχή του Βαξάλη, κ.α.