Τρεις ειδικούς συνεργάτες θα προσλάβει ο δήμαρχος για το υπόλοιπο της θητείας του

Τρεις ειδικούς συνεργάτες αναζητεί ο δήμαρχος Χίου κ. Μανώλης Βουρνούς, οι οποίοι θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και μέχρι την λήξη της θητείας του, ουσιαστικά δηλαδή για περίπου πέντε μήνες.

Σύμφωνα με την σχετική γνωστοποίηση πρόκειται για:

1. Δύο θέσεις ειδικών συνεργατών Π.Ε. αρχιτεκτόνων ή Π.Ε. πολιτικών μηχανικών ή Π.Ε. τοπογράφων μηχανικών ή Τ.Ε. δομικών έργων ή Τ.Ε. έργων υποδομής ή T.E. τοπογράφων.

2. Μια θέση ειδικού συνεργάτη   Π.Ε. μηχανολόγου μηχανικού   ή Π.Ε. ηλεκτρολόγου μηχανολόγοι) ή Τ.Ε. μηχανολόγου ή Τ.Ε. ηλεκτρολόγου.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και οποιοδήποτε άλλο προσόν και δικαιολογητικό θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο του δήµου Χίου Δηµοκρατίας 2 — Χίος Τ.Κ. 82100 (πληροφορίες: Ιωάννης Στρουµπάκης, Μαρία Φραγκάκη και Ματρώνα Ασπρούλη, τηλ. 22713 50816 και 22713 50817) κατά τις εργάσιµες ημέρες και ώρες εντός προθεσμίας πέντε ημερών, που αρχίζει από την εποµένη ημέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστηµα της υπηρεσίας και στον χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης της στις εφημερίδες.

Η επιλογή Θα γίνει από τον δήµαρχο, ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλότητα του/της προσλαμβανόµενου/ης (άρθρο 163 παρ.4 του Ν.3584/2007).

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, οι οποίες δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερες από την θητεία της δημοτικής περιόδου, εντός της οποίας θα προσληφθούν.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Σχόλια