Τρίτη και Παρασκευή γιατρός στον Οίκο Ναύτη

Κάθε Τρίτη και Παρασκευή από 09.00 π.μ. – 13:00 στον Οίκο Ναύτη Χίου θα βρίσκεται γιατρός για συνταγογράφιση και γενικές εξετάσεις.

Για ραντεβού μπορούν να καλούν από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 10:00 έως τις 12:00 στο Γραφείο Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας του Νοσοκομείου (κυρία Ευτυχία Αιγινίτη) στο τηλέφωνο: 22713 – 50227.

Σχόλια