Βρήκε τα χωράφια που θέλει ο Μηταράκης για τα ΚΥΤ Σάμου, Λέρου και Κω

Βρήκε το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ιδιοκτήτες γεωτεμαχίων σε Σάμο, Λέρο και Κω, που θα του τα μισθώσουν για μια πενταετία, προκειμένου να δημιουργηθούν νέες δομές προσφύγων και μεταναστών.

Την σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος είχε απευθύνει ο υπουργός κ. Νότης Μηταράκης στις 15 Μαΐου 2020 και πριν μερικές ημέρες και συγκεκριμένα την 1η Ιουλίου 2020 με απόφασή του εγκρίνονται οι μισθώσεις των εκτάσεων από συνολικά 48 ιδιοκτήτες και στα τρία νησιά.

Η διάρκεια των μισθώσεων θα αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης και θα λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025, με το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου να διατηρεί το δικαίωμα προαιρέσεως, να παραταθεί εγγράφως η μίσθωση για πέντε επιπλέον έτη, με το ίδιο μίσθωμα και τους ίδιους όρους.

Το μηνιαίο μίσθωμα, για όλη την διάρκεια των μισθώσεων, ορίζεται στο ποσό των 180 ευρώ ανά στρέμμα.

Αναλυτικά:

Στην Σάμο εγκρίνονται οι μισθώσεις γεωτεμαχίων στην θέση ««Ζερβού» του δήμου Ανατολικής Σάμου, δημοτικής ενότητας Βαθέως, σύμφωνα με τις αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, του παρακάτω πίνακα:

Στην Κω εγκρίνονται οι μισθώσεις γεωτεμαχίων στην θέση «Στρατόπεδο καπετάν Λάζαρη», περιοχή «Μεσοβούνι», σύμφωνα με τις αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, του παρακάτω πίνακα:

Στην Λέρο εγκρίθηκε η με αριθ. 4582/20.05.2020 αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Θεοδώρας Μητσοπέτρου για την υπεκμίσθωση γεωτεμαχίων στην θέση «Όρμος Λακκί».

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια