Χριστουγεννιάτικος μποναμάς του υπουργείου Εσωτερικών στους ΟΤΑ

Άνοιξε το ταμείο, λίγο πριν την εκπνοή του έτους, το υπουργείο Εσωτερικών εκταμιεύοντας ποσά με τα οποία – όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του «η πολιτεία αποπληρώνει τις υποχρεώσεις της προς την τοπική αυτοδιοίκηση α’ και β’ βαθμού για το έτος 2015». 

Συγκεκριμένα, εκταμιεύτηκε ποσό ύψους 160.406.250 ευρώ στους δήμους για την εξόφληση πάσης φύσεως οφειλών του ελληνικού Δημοσίου προς αυτούς (παρακρατηθέντα).

Ειδικότερα, στον δήμο Χίου πιστώνεται ποσό 1.136.367,38 ευρώ, στον δήμο Οινουσσών 56.682,84 ευρώ και στον δήμο Ψαρών 50.376,72 ευρώ.

Επίσης, με αποφάσεις του υπουργείου Εσωτερικών, πιστώθηκαν:

– Ποσό ύψους 1.501.224,38 ευρώ για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των κέντρων ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων και κέντρων στήριξης Ρομά.

– Ποσό ύψους 1,5 εκατ. ευρώ προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών των περιφερειακών ενώσεων δήμων.

– Ποσό ύψους 500.000 ευρώ για αντισταθμιστικά οφέλη στους δήμους που επιβαρύνονται από τη λειτουργία των γειτονικών χώρων διάθεσης απορριμμάτων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης διέθεσε συνολικά το έτος 2015 για κεντρικούς αυτοτελείς πόρους δήμων το ποσό των 2,55 δισ. ευρώ και για κεντρικούς αυτοτελείς πόρους περιφερειών το ποσό των 312,7 εκατ. ευρώ.