Αιτήσεις στην ΕΜΧ για την αναθεώρηση των δικαιωμάτων ενίσχυσης

Ξεκίνησε η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων αναθεώρησης των ατομικών πράξεων προσδιορισμού προσωρινών δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, σύμφωνα με την ενημέρωση της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου προς τους παραγωγούς – μέλη της.

Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά τα αποτελέσματα της τηλεπισκόπησης, της επιλεξιμότητας και της περιφερειοποίησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους υπαλλήλους της Ένωσης στα γραφεία του Οργανισμού και στα τηλέφωνα 22710 21001 εσωτ. 216  και 291,  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.