«Υιοθέτηση» παραδοσιακών σκαφών λίγο πριν την καταστροφή τους

Μια τελευταία ευκαιρία δίνει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε κάθε ενδιαφερόμενο φορέα, για την διάσωση παραδοσιακών ξύλινων αλιευτικών σκαφών πριν αυτά οδηγηθούν οριστικά στην καταστροφή.

Συγκεκριμένα, το ΥΠΑΑΤ στο πλαίσιο της υλοποίησης του μέτρου 6.1.10 του επιχειρησιακού προγράμματος αλιείας και θάλασσας (ΕΠΑΛΘ) 2014-2020 – Οριστική παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων, καλεί τους φορείς, οι οποίοι ενδιαφέρονται να «υιοθετήσουν» παραδοσιακά ξύλινα αλιευτικά σκάφη, να αποστείλουν τις αιτήσεις τους στο ΥΠΑΑΤ, το αργότερο μέχρι τις 15 Αυγούστου 2018.

Υπενθυμίζεται ότι οι φορείς, οι οποίοι θα αναλάβουν την διάσωση αυτών το σκαφών, αναλαμβάνουν και την υποχρέωση του κόστους μεταφοράς τους στον χώρο έκθεσής τους, καθώς και την υποχρέωση διατήρησης και συντήρησής τους.

Φωτό αρχείου Αντώνης Τσατσαρώνης