«Ζωτικό χώρο» ζητούν 41 αντιπεριφερειάρχες

Ενδυνάμωση των περιφερειακών ενοτήτων και κατά προέκταση του ρόλου των χωρικών αντιπεριφερειαρχών ζητούν 41 αντιπεριφερειάρχες της χώρας, μεταξύ δε τούτων και ο αντιπεριφερειάρχης Χίου κ. Σταμάτης Κάρμαντζης, με κοινό υπόμνημά τους προς το υπουργείο Εσωτερικών.

Οι ούτως ή άλλως υποβαθμισμένοι σε αρμοδιότητες και καθήκοντα αντιπεριφερειάρχες φαίνεται ότι – σύμφωνα με τα όσα διαλαμβάνει το υπόμνημα – να υποβαθμίζονται έτι περαιτέρω και να αποψιλώνονται των αρμοδιοτήτων τους, σε ό,τι αφορά την διοίκηση και τον συντονισμό της δημόσιας διοίκησης σε τοπικό (χωρικό) επίπεδο.

Επισημαίνουν δε ότι «το κείμενο της επιτροπής ΥΠΕΣ είναι προσβλητικό για όσους και όσες υπηρετούν την περιφερειακή αυτοδιοίκηση από τη θέση του άμεσα εκλεγόμενου χωρικού αντιπεριφερειάρχη και προσβλητικό για τα εκλογικά σώματα των περιφερειακών ενοτήτων. Οι χωρικοί αντιπεριφερειάρχες όχι μόνο “δεν φαλκιδεύουν την τοπική δημοκρατία”, αλλά αποτελούν έναν αναγκαίο δημοκρατικό θεσμό μεταξύ των δήμων και των κέντρων των περιφερειών και των λοιπών δημοσίων αρχών, που συμβάλει ποικιλοτρόπως στην ανάδειξη και προώθηση των θεμάτων κάθε περιφερειακής ενότητας».

Στην ανακοίνωση της περιφερειακής ενότητας Χίου τονίζει ότι «στόχος των προτάσεων είναι η ενδυνάμωση των θεσμών περιφερειακής αυτοδιοίκησης και των περιφερειακών ενοτήτων, η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και η διασφάλιση ότι τα κέντρα λήψης των αποφάσεων θα βρίσκονται κοντά στον πολίτη. Επίσης, κατατίθεται δέσμη συγκεκριμένων προτάσεων για τη θεσμική αναδιάρθρωση της περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Ειδική αναφορά γίνεται στις νησιωτικές περιφέρειες και στις ιδιαιτερότητές τους».   

Οι 41 αντιπεριφερειάρχες καλούν την κυβέρνηση και το υπουργείο Εσωτερικών ειδικότερα «να προβεί σε ευρύ και ουσιαστικό διάλογο με τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης για τη νέα θεσμική συγκρότηση των περιφερειών, μεριμνώντας ιδιαίτερα και για το κρίσιμο ζήτημα της ενδοπεριφερειακής αποκέντρωσης που αγγίζει τόσο το ρόλο συνολικά των περιφερειών όσο και τον συντονισμό και την παραγωγή δημόσιων υπηρεσιών ανά περιφερειακή ενότητα. Η χώρα έχει ανάγκη από ισχυρές περιφέρειες και οι περιφέρειες από ισχυρές περιφερειακές ενότητες», καταλήγει το κείμενο.

Το υπόμνημα των αντιπεριφερειαρχών σε αρχείο pdf εδώ

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια