Πρόσκληση για συνταξιοδότηση αγροτών, που γεννήθηκαν το 1948

Οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ που γεννήθηκαν το έτος 1948 καλούνται να υποβάλλουν αίτηση για σύνταξη γήρατος, σύμφωνα με επιστολή που αποστέλλει ο διοικητής του Οργανισμού κ. Ξενοφών Βεργίνης.

Οι ασφαλισμένοι, που έχουν χρόνο ασφάλισης μόνο στον ΟΓΑ, μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους, εφόσον έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές εισφορές τους και έχουν λάβει την προαναφερόμενη επιστολή, την οποία και θα επισυνάψουν.

Οι ασφαλισμένοι, που έχουν χρόνο ασφάλισης και σε άλλο ασφαλιστικό φορέα και επιθυμούν να συνυπολογισθεί ο χρόνος αυτός για τη συνταξιοδότησή τους με διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης, θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους το μήνα που συμπληρώνουν το 67ο έτος της ηλικίας τους.

Η αίτηση υποβάλλεται στον ανταποκριτή του ΟΓΑ του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου.

Για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση σύνταξης γήρατος, οι ασφαλισμένοι μπορούν να ενημερώνονται από τους ανταποκριτές του ΟΓΑ και από την ιστοσελίδα του ΟΓΑ (www.oga.gr).