Τέλη Μαρτίου η καταβολή της α΄ δόσης του επιδόματος παιδιού

Τις τελευταίες ημέρες του Μαρτίου θα καταβληθεί η πρώτη δόση του νέου ενιαίου «επιδόματος παιδιού», ανακοίνωσε ο ΟΓΑ, που ενημερώνει ταυτόχρονα ότι στις 15 Ιανουαρίου 2018 ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής του εντύπου Α21 για τα οικογενειακά επιδόματα του έτους 2017.

Για την καταβολή της πρώτης δόση, τον Μάριο, δεν είναι απαραίτητη η εκ νέου υποβολή Α21.

Το νέο οικογενειακό επίδομα θα καταβάλλεται πλέον ανά 2μηνο, δηλαδή θα πληρώνεται σε 6 δόσεις εντός του έτους. Οι εκκρεμείς αιτήσεις προηγούμενων ετών θα εξετάζονται με το ισχύον κατά την υποβολή τους θεσμικό πλαίσιο.

Η διαδικασία υποβολής Α21 για το έτος 2018 θα ξεκινήσει σύντομα με ηλεκτρονική διαδικασία αντίστοιχη με αυτή που εφαρμόστηκε για την διανομή του κοινωνικού μερίσματος 2017.

Ο ΟΓΑ θα ενημερώσει εγκαίρως με ανακοίνωσή του τους υποψήφιους δικαιούχους για τον τρόπο και τον χρόνο κατά τον οποίο θα υποβληθούν οι νέες αιτήσεις Α21.

Υπενθυμίζεται, τέλος από τον ΟΓΑ, ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να καταβληθεί το νέο επίδομα παιδιού είναι η υποβολή φορολογικής δήλωσης.

Ειδικότερα απαιτείται:

– Ηλεκτρονική υποβολή Ε1 για υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

– Συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή Α21.

– Οι αιτούντες/υπόχρεοι πρέπει να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα την τελευταία 5ετία στην Ελλάδα. Ο έλεγχος διαμονής του δικαιούχου και των εξαρτώμενων τέκνων του γίνεται αποκλειστικά από την υποβολή φορολογικών δηλώσεων της τελευταίας 5ετίας των ιδίων ή των συζύγων ή των γονέων τους, εφόσον οι ίδιοι δεν ήταν υπόχρεοι φορολογικής δήλωσης.