Σήμερα, η καταβολή των οικογενειακών επιδομάτων από τον ΟΓΑ

Σήμερα, Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2014, καταβάλλεται η 4 η δόση των οικογενειακών επιδομάτων του 2014 (ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων και ειδικό επίδομα τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών) και οικογενειακά επιδόματα που αφορούν αναδρομικά το έτος 2013.

Η συνολική δαπάνη για τις πληρωμές αυτές ανέρχεται στο ποσό των περίπου 185 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα η πληρωμή αυτή αφορά 727.788 δικαιούχους οικογενειακών επιδομάτων:

α) 722.788 δικαιούχους που θα λάβουν την 4 η δόση για τα οικογενειακά επιδόματα του έτους 2014.

β) 5.000 δικαιούχους που είχαν υποβάλει τροποποιητική αίτηση για το έτος 2013 και η αίτησή τους έχει εκκαθαριστεί.

Ο διοικητής του ΟΓΑ κ. Ξενοφών Βεργίνης, με ανακοίνωσή του, υπενθυμίζει και διευκρινίζει ότι:

α) Η προθεσμία για την υποβολή αίτησης Α21 για το έτος 2014 λήγει την 15η Ιανουαρίου 2015. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση Α21 μέχρι την ως άνω προθεσμία, ο υπόχρεος καθίσταται μη δικαιούχος για το έτος αυτό.

β) Οι δικαιούχοι οικογενειακών επιδομάτων που έλαβαν προκαταβολή για το Α΄ τρίμηνο 2014 υποχρεούνται να υποβάλουν νέες αιτήσεις Α21 για το έτος 2014, δεδομένου ότι οι αιτήσεις Α21 του 2013 δεν λαμβάνονται υπόψη.

γ) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για την πορεία της αίτησής τους, μέσα από την ειδική εφαρμογή «Πληροφορίες οικογενειακών επιδομάτων Α21» που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού www.oga.gr