Αιμοδοσία στο ίδρυμα «Μαρία Τσάκος»

Εθελοντική αιμοδοσία διοργανώνουν το «Όλοι μαζί μπορούμε», σε συνεργασία με το ίδρυμα «Μαρία Τσάκος», τον δήμο Χίου και την νοσοκομειακή υπηρεσία αιμοδοσίας Χίου .

Η εθελοντική αιμοδοσία θα διεξαχθεί την Παρασκευή 24 Μαρτίου, από τις 09:00 έως τις 13:00, στο ίδρυμα «Μαρία Τσάκος» (Μ. Λιβανού 51).