Ακόμα δεν ανέλαβε και λογοδοτεί ο Μαλαφής

Στο δημοτικό συμβούλιο θα κληθεί να λογοδοτήσει ο δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής σε ειδική συνεδρίαση, συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής, όπως λέγεται,  του δημοτικού συμβουλίου, την Τετάρτη 13 Μαρτίου  2024, στις 19.30.

Τι είναι η συνεδρίαση λογοδοσίας

Κάθε δύο (2) μήνες συγκαλείται υποχρεωτικά η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής. H παράλειψη σύγκλησης του συμβουλίου στην ανωτέρω προθεσμία για λόγους που δεν άπτονται ανωτέρας βίας αποτελεί σοβαρή παράβαση καθήκοντος του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης εγγράφονται υποχρεωτικά τα θέματα που επιθυμεί να θέσει κάθε δημοτικός σύμβουλος, τα οποία αφορούν στο έργο της δημοτικής αρχής, εφόσον έχουν κατατεθεί εγγράφως στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου τρεις (3) ημέρες πριν τη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση, συζητούνται έως δέκα (10) θέματα τα οποία τίθενται
από τους δημοτικούς συμβούλους και επιπλέον έως δύο (2) θέματα τα οποία τίθενται από τους
προέδρους συμβουλίων δημοτικών κοινοτήτων καθώς και τους προέδρους δημοτικών κοινοτήτων,
και στα οποία απαντάει εκπρόσωπος της δημοτικής αρχής.