Από το ίδρυμα «Μαρία Τσάκος» το πετρέλαιο στα σχολεία της Βολισσού

Την δαπάνη προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης κατά την προσεχή χειμερινή περίοδο, στις εκπαιδευτικές μονάδες της Βολισσού (γυμνάσιο με λυκειακές τάξεις, δημοτικό σχολείο και νηπιαγωγείο) θα καλύψει το ίδρυμα «Μαρία Τσάκος».

Καλούνται δε οι υπεύθυνοι των σχολείων, καθώς και ο δήμος Χίου να ενημερώσουν το Ίδρυμα, για τις ανάγκες του διδακτηρίου.