Δαπάνη και πρόστιμο από τον δήμο Χίου για τα ακαθάριστα οικόπεδα

Σε καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους για αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, υποχρεούνται να προβαίνουν, μέχρι την 30ή Απριλίου εκάστου έτους, οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, εντός  εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους.

Την υπενθύμιση αυτή κάνει εν όψει της νέας αντιπυρικής περιόδου ο δήμος Χίου, καλώντας τους δημότες να προχωρήσουν άμεσα στις εργασίες αποψίλωσης και καθαρισμού των ιδιοκτησιών τους.

Επισημαίνει δε ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, σύμφωνα με τις  σχετικές διατάξεις, ο δήμος θα προβεί αυτεπάγγελτα στον καθαρισμό και στους παραβάτες θα επιβληθεί η σχετική δαπάνη, καθώς και τα πρόστιμα που καθορίζονται από τον «Κανονισμό χρέωσης και επιβολής προστίμου για τον καθαρισμό οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων», που ψήφισε το δημοτικό συμβούλιο (αρθ. 506/2018 απόφαση ΑΔΑ:ΩΓΠ8ΩΗΝ-9Σ7).