Έως και την Παρασκευή 30 Αυγούστου εγγραφές στην ΕΠΑΣ μαθητείας Χίου

Έως και την Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019 θα πραγματοποιούνται εγγραφές για το σχολικό έτος 2019-2020 στην ΕΠΑΣ μαθητείας Χίου, για τις εξής ειδικότητες:

Υπαλλήλων διοικητικών καθηκόντων

Τεχνιτών μηχανών και συστημάτων αυτοκινήτου

Τεχνίτες ηλεκτρολογικών εργασιών

Τεχνίτες θερμικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων

Κομμωτικής τέχνης

Δικαίωμα εγγραφής στην α΄ τάξη έχουν οι νέοι και οι νέες οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης και:

– Κατέχουν ενδεικτικό τουλάχιστον α΄ τάξης γενικού ή επαγγελματικού λυκείου ή είναι κάτοχοι απολυτηρίου γενικού ή επαγγελματικού λυκείου ή πτυχίου ΕΠΑΛ ή ΕΠΑΣ, για την απόκτηση άλλης ειδικότητας.

– Έχουν γεννηθεί τα έτη 1996 έως 2003.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τίτλος σπουδών (πρωτότυπο ή φωτοτυπία) ή πιστοποιητικό σπουδών ή οποιονδήποτε άλλο σχολικό τίτλο, που να αποδεικνύει την μαθητική κατάσταση του υποψηφίου όπου υποχρεωτικά θα αναγράφεται ο βαθμός προαγωγής. Τίτλος, στον οποίο δεν αναγράφεται βαθμός, κατά την διαδικασία μοριοδότησης δεν λαμβάνει μόρια. Επίσης, πιστοποιητικό γέννησης δήμου ή κοινότητας και φωτοαντίγραφο ταυτότητας.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2271029531 και 2271043260.

 

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια