Έως την Τετάρτη οι αιτήσεις για το πρόγραμμα αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης

Την προσεχή Τετάρτη 20 Μαΐου 2015 λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμμα του νόμου 4320/2015 για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, την τέταρτη και τελευταία εβδομάδα οι αιτήσεις έχουν φτάσει τις 212.897, εκ των οποίων ιδιωτικά υποβλήθηκαν οι 91.851 ενώ σε ΚΕΠ οι 121.046.

Οι περισσότερες αιτήσεις αφορούν την επιδότηση σίτισης (84.442), ακολουθούν αυτές που αφορούν το επίδομα ενοικίου (2.610) και τελευταίες είναι αυτές για την δωρεάν επανασύνδεση ρεύματος και δωρεάν παροχή ηλεκτρική ενέργειας (1.569). Επίσης, μεγάλος είναι ο αριθμός των αιτήσεων που αφορά συνδυασμό των  παροχών που σχετίζονται με το ρεύμα και την επιδότηση σίτισης (59.918), ακολουθεί ο συνδυασμός που αφορά το επίδομα ενοικίου και την επιδότηση σίτισης (20.529) και τελευταίος είναι ο συνδυασμός που αφορά τις παροχές που σχετίζονται με το ρεύμα και το επίδομα ενοικίου (936). Αρκετά υψηλός είναι αριθμός που αφoρά τον συνδυασμό και των τριών παροχών (42.893).